Menu Sluiten

Home

woman surrounded by sunflowers raising hand

Weet hoe je beweegt is een praktijk voor:

 • Oefentherapie
 • Psychosomatiektherapie
 • Slaaptherapie
 • Weerbaarheidstraining en boksen
 • EMDR therapie
 • Poweryoga
 • Personal training en begeleiding bij sport, vitaliteit en afvalprocessen.

Oefentherapie

Oefentherapie Cesar/Mensendieck is een paramedische behandelmethode, gericht op behandeling en voorkoming van klachten, die het gevolg zijn van een onjuist houdings-en bewegingspatroon, of het gevolg zijn van een bepaalde afwijking of ziekte.

Doel

Doel van oefentherapie Cesar/Mensendieck is het verminderen van (pijn)klachten door het aanleren van een optimaal houdings-

en bewegingspatroon.

Methode

Tijdens de behandelingen word je je bewust van de houdings- en bewegingsgewoonten en leer je een voor jou zo gunstig mogelijk bewegingspatroon aan. Door dit verbeterde bewegingspatroon te vertalen naar je dagelijks leven, kun je het direct toepassen. De kracht van oefentherapie Cesar/Mensendieck zit vooral in de preventie: het voorkomen van klachten of herhaling van klachten.

De werkwijze van een oefentherapeut

Tijdens het eerste bezoek aan een oefentherapeut vindt een kennismakingsgesprek plaats, waarin de therapeut zich een beeld vormt van de klachten en de invloed hiervan op je dagelijks leven. Vervolgens doet de therapeut een uitgebreid bewegingsonderzoek om vast te stellen wat de bewegingsmogelijkheden en -beperkingen zijn.
Op basis van deze informatie stelt de therapeut samen met jou een behandelplan op, waarbij rekening wordt gehouden met je individuele situatie en mogelijkheden. Als je hier akkoord mee gaat, worden er vervolgafspraken gemaakt. Tijdens de behandelingen leer je o.a. door middel van gerichte oefeningen bewust je houdings-en bewegingspatroon verbeteren: het gaat erom dat je zo veel mogelijk leert wat je zelf aan de klachten kunt doen. Hierdoor kun je voorkomen dat er later opnieuw klachten ontstaan.


Psychosomatische oefentherapie

De Psychosomatische Oefentherapie richt zich op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en het versterken van de persoonlijke kracht en kwaliteit. Samen met jou gaat de therapeut op zoek naar de oorzaak van jouw klacht(en).

Wat zijn psychosomatische klachten?

Herken je meerdere van onderstaande signalen van stress, dan is psychosomatische oefentherapie wellicht iets voor jou.

Lichamelijke symptomen van stress: aanhoudende moeheid, slaapproblemen, gespannen nek-schouder-of armspieren, spanningshoofdpijn, lage rugpijn, misselijkheid, maag-darmstoornissen, verminderde weerstand, pijn/druk op de borst, hartkloppingen, benauwdheid, duizeligheid, verhoogde bloeddruk.
Psychische symptomen van stress: niet meer tot rust kunnen komen, gejaagdheid, concentratievermindering, vergeetachtigheid, piekeren, besluiteloosheid, prikkelbaarheid, irritatie, somberheid, angst, niet meer kunnen genieten, lusteloosheid, desinteresse, onzekerheid, verminderd zelfvertrouwen.
Gedragsmatige symptomen van stress: minder presteren, meer fouten maken, chaotisch gedrag, uitbarstingen van woede of huilbuien, bijna ongevallen, meer roken, overmatig alcoholgebruik, toegenomen gebruik van slaap-en kalmeringsmiddelen, vermijden van sociale contacten.

Mijn specifieke aandachtsgebieden binnen de Psychosomatische Oefentherapie zijn:

ROUW EN VERLIESVERWERKING

De meeste mensen doorlopen het rouwproces met hulp en aandacht vanuit de omgeving zonder professionele hulp en houden er geen langdurige of chronische klachten aan over. Voor die mensen die wel langdurige-en/of psychosomatische klachten behouden door het vastlopen in het rouwproces(onverwerkte rouw, ontkennen van verdriet, niet-accepteren van verlies, overspoeld worden door verdriet) is de Psychosomatische Oefentherapie een effectieve behandelmethode gericht op verliesverwerking, verliescommunicatie en therapeutisch lichaamswerk.

ONVOLDOENDE VERKLAARDE LICHAMELIJKE KLACHTEN, OOK WEL SOLK GENOEMD.

Bij medisch onderzoek zijn er geen lichamelijke afwijkingen en/of ziekten te vinden, de klacht is niet objectiveerbaar. Sommige mensen zijn dan gerustgesteld en kunnen weer goed functioneren, soms verdwijnen de klachten in de loop der tijd. Vaak is er ondersteuning en begeleiding nodig om de factoren op te sporen die de klachten veroorzaken/instandhouden/verergeren. Door bewustwording en gedragsverandering kunnen de klachten verdwijnen/verminderen waardoor je weer beter kunt functioneren.
Psychosomatische Oefentherapie is voor SOLK klachten een effectieve behandelmethode.


Slaaptherapie

Goed slapen is een belangrijk element in het creëren van de juiste balans in jouw leven
Heb je moeite met inslapen, doorslapen, slaap je te vaak, te lang of te kort? Heb je last van vermoeidheidsklachten, overmatige slaperigheid, concentratieproblemen, vergeetachtigheid of piekeren, dan kun je baat hebben bij behandeling door een slaapoefentherapeut.

Wanneer je slecht slaapt of slaap tekort komt, heb je hier last van in jouw dagelijks functioneren. Chronische slapeloosheid heeft gevolgen voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid.
Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat het leidt tot een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, diabetes type II, overgewicht, Alzheimer, borstkanker, chronische pijn, angst, depressie en (verkeers)ongevallen. Oefentherapeuten richten zich met name op ‘zachte’ slaapproblemen, zoals insomnia, hypersomnia en bioritmeproblematiek.

Slaapproblemen kunnen meerdere oorzaken hebben en daarom zoekt de oefentherapeut met jou naar oorzaken op biologisch, psychologisch en sociaal vlak. Daarnaast kan sprake zijn van kwetsbaarheidsfactoren en/of in stand houdende factoren. Slapeloosheid heeft een grote gedragsmatige component.

Een oefentherapeut helpt mensen door middel van bewustwording en gedragsverandering. Zo richt de behandeling zich op het doorbreken van de vicieuze cirkels waarin je bent terechtgekomen. Je krijgt ademhalings- en ontspanningsoefeningen, psycho-educatie en slaaphygiëne adviezen, je verbetert jouw zelfbewustzijn, leert ontspannen en focussen en het hoofd ‘uit’ zetten. Door cognitieve gedragstherapie leer je weer positief of neutraal te denken en handelen.

Heb je ook zo’n zin om weer heerlijk te kunnen slapen? Neem dan contact op! Behandelkosten worden conform de polisvoorwaarden vergoed.


Weerbaarheidstraining

Weerbaarheidstrainingen geeft Maxime Hekman voor alle leeftijden en speciaal voor kind en jeugd.

Word bewust van je houding, ademhaling, lichaamstaal en leer op tijd grenzen aangeven en deze te bewaken!
Het doel van de weerbaarheidstraining is:

 • Bewustwording van jezelf
 • Ontdekken van je eigen kracht
 • Vergroten zelfvertrouwen
 • Omgaan met anderen in lastige situaties
 • Jezelf op een juiste manier uiten en grenzen aangeven

Maxime Hekman heeft een speciaal programma ontwikkeld voor kinderen en jeugdigen waarbij bewustwording van het lichaam voorop staat. De ademhaling en het gebruik van je adem speelt een belangrijke rol.
Kinderen ervaren hierdoor meer rust in zichzelf en kunnen emoties herkennen en beheersen , waardoor ze kunnen kiezen voor een uitingsvorm die t best bij ze past in verschillende situaties .

Maxime gebruikt de verschillende methodieken in combinatie met de lichaamsbewustwording van de oefentherapie. Ze geeft trainingen op basis- en middelbare scholen in Twente en omgeving. Je kunt haar hiervoor persoonlijk benaderen voor mee informatie

Zie contact

Tekst Maxime


Boksen

Boksen wordt binnen onze praktijk ingezet als een individuele interventie voor

 • emotieregulatie,
 • energie ontladen,
 • fitheid training,
 • grenzen leren voelen,
 • lichaamsbewustwording
 • en ademtherapie/ ademregulatie

Kortom: Boksen om te groeien

Veel mensen willen graag meer dan praten alleen. Een expressiemiddel, (beter) leren voelen.

Omgaan met emoties, boosheid hanteren grenzen (v)erkennen en aangeven.
Fysiek voelen is leren je emoties te ervaren.
Omdat het zo direct en fysiek is, is vechtsport een mooi middel om je bewust(er) te maken.
Bewust van je eigen gedrag, je patronen herkennen en doorbreken.

Maxime en Rian hebben samen een programma ontwikkeld waarbij het bokscoachen als interventie ingezet kan naast of tijdens het oefentherapeutisch proces.
Samen met jou wordt besproken waaraan je zou willen werken en dit wordt de leidraad om samen met jou aan de slag te gaan. Soms met 1 therapeut als begeleiding en indien nodig of gewenst, bijvoorbeeld ter ondersteuning van een EMDR sessie wordt het proces door 2 therapeuten begeleid.


Groepslessen poweryoga

Wij zijn bezig met het starten van een nieuwe poweryoga groep. Inschrijven / meer lezen over poweryoga kan hier. De groep start op het moment dat er voldoende inschrijvingen zijn.